Pay Slip

สำหรับข้าราชการบำนาญ


​​

หมายเหตุ !! การเข้าสู่ระบบให้กรอกรหัสผู้ใช้เป็นเลขบัตรประชาชน13หลัก

และกรอกรหัสผ่านเป็นตัวเลข 6 หลักสุดท้าย ของเลขที่บัญชีธนาคารของท่าน

เพื่อความปลอดภัยกรุณาจดจำและเก็บรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ

 

หากพบปํญหาในการใช้งานระบบโปรดติดต่อ โทรศัพท์: 055-961220

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ งานเงินเดือนและสวัสดิการ โทรศัพท์: 055-961136 , 055-961153