ระบบสืบค้นข้อมูล

เพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการ ให้กับผู้รับบริการหน่วยงานภายนอก ร้านค้า บริษัทที่จำหน่ายสินค้า และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
กองคลังจึงได้พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลเอกสาร เพื่อตรวจสอบสถานะฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ผ่านหน้าเว็บกองคลังได้ด้วยตนเอง

คู่มือการใช้งาน

ปี พ.ศ./ปีงบประมาณ ::   
 
#
ที่ส่วนราชการ
ผู้เบิก
ใบสำคัญทั่วไป(AP)
ส่วนราชการ/
หน่วยงาน
เลขที่ฎีกา/
เลขที่หนังสือ
รายการ/
เรื่อง
ชื่อเจ้าหนี้
ประเภทรายการขออนุมัติ
จำนวนเงิน
สถานะล่าสุด
รายละเอียดทางเดินเอกสาร
รายละเอียดใบส่งของ
 
 
 67700180APกองกิจการนิสิตบย.129ใบยืม โครงการเทศกาลวันคริสต์มาส ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  12,000.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67700179APกองกิจการนิสิตบย.128ใบยืม โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฝ่ายพยาบาลในสังกัดองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร  15,800.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67700178APสำนักงานอธิการบดีบย.114/67ใบยืม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ วันที่ 21-23 ธันวาคม 2566  47,145.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67700177APกองการวิจัยและนวัตกรรมบย.073/67ใบยืม ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย  97,500.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67700176APกองการบริหารงานบุคคลบย.011/67ใบยืม ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   22,550.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67700175APกองกิจการนิสิตบย.127ใบยืม ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมแข่งขันกีฬายิงธนู ลำปางโอเพ่น ประจำปี 2567  7,200.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67700174APกองกิจการนิสิตบย.126ใบยืม โครงการ 2st meet NU Archery Club  20,000.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67700173APกองกิจการนิสิตบย.125ใบยืม โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล  28,969.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67400502AP0700067120031สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์0018ขออนุมัติเบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำประเภทคนไข้นอกคณะแพทยศาสตร์ 9,170.00ลงรับ รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 67400501AP3200067110043สำนักงานเลขานุุการคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน019/67ขออนุมัติปรับปรุงคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมสร้างเทรดดิ้ง 550,000.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
Page 1 of 544 (5431 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
542
543
544
Next