หมายหตุ : ระบบได้มีการปรับปรุงการค้นหาข้อมูล  โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย *
ตัวอย่างการค้นหาชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมสร้างเทรดดิ้ง เดิม*ร่วมสร้าง เปลี่ยนแปลงเป็น ร่วมสร้าง

ปีงบประมาณ ::   
 
#
ที่ส่วนราชการ
ผู้เบิก
ใบสำคัญทั่วไป(AP)
ส่วนราชการ/
หน่วยงาน
เลขที่ฎีกา/
เลขที่หนังสือ
รายการ/
เรื่อง
ชื่อเจ้าหนี้
ประเภทรายการขออนุมัติ
จำนวนเงิน
สถานะล่าสุด
รายละเอียดทางเดินเอกสาร
รายละเอียดใบส่งของ
 
 
 65403240AP1200065110211สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์330ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันประจำเดือน พ.ย.64คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7,875.70ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 65403239AP1200065120123สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์329ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถตู้ นข 3357 จำนวน 1 รายการร้าน แสงอนันต์ยนต์ 56,790.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 65403238AP1200065120136สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์328ขออนุมัติจัดจ้าง จำนวน 1 รายการบริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 5,812.78ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 65403237AP1200065120083สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์327ขออนุมัติจัดจ้างเหมาดูแลลิฟท์ จำนวน 1 งานบริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 34,833.33ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 65403236AP1200065120099สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์326ขออนุมัติเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการบริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด 5,400.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 65403235AP1200065010017สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์325ขออนุมัติเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการบริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด 5,400.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 65403234AP1200065120105สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์324ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการบริษัท ไทแสงไลท์ติ้ง 168 จำกัด 33,950.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 65403233AP1200065120125สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์323ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอทีคอร์เนอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 20,940.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 65403232AP0800065010043สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์52ขออนุมัติเช่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการบริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด 25,850.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
 65403231AP0800065120184สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์51จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ธ.ค 64คณะเภสัชศาสตร์ 3,580.00ลงรับ - งานการเงินจ่าย รายละเอียด.. รายละเอียดใบส่งของ
Page 1 of 1722 (17211 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
1720
1721
1722
Next