**สอบถามยอดการโอนเงินเพิ่มเติมได้ที่ งานการเงินจ่าย กองคลัง 055-961176

     ชี้แจ้งการตรวจสอบการโอนเงินจ่ายตรง
         เมื่อทำรายการโอนเสร็จสิ้นในระบบ 3 มิติ

         1. ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. สามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินในระบบค้นหาโอนเงินจ่ายตรงได้ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
         2. ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. สามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินในระบบค้นหาโอนเงินจ่ายตรงได้ในวันถัดไป
Login ระบบค้นหาเงินโอนจ่ายตรง
Username :
Password :
 
Login

** หมายเหตุ : ใส่ username เป็นเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักของร้านค้า
และ password ให้ใส่ 6 ตัวท้ายของหมายเลขบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้กับทางกองคลัง

ตัวอย่างเช่น เลขที่บัญชีธนาคาร 1234567890 ให้ใช้ password เป็น 567890

หากพบปัญหาในการใช้งานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
โทรศัพท์: 055-961220 หรือ e-mail: apichath@nu.ac.th; angsana@nu.ac.th

gerEGGe
จำนวนผู้เข้าระบบ