ชี้แจ้งการตรวจสอบการโอนเงินจ่ายตรง
         เมื่อทำรายการโอนเสร็จสิ้นในระบบ 3 มิติ

         1. ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. สามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินในระบบค้นหาโอนเงินจ่ายตรงได้ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
         2. ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. สามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินในระบบค้นหาโอนเงินจ่ายตรงได้ในวันถัดไป
Login ระบบค้นหาเงินโอนจ่ายตรง
Username :
Password :
 
Login

หากพบปัญหาในการใช้งานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ โทรศัพท์: 055-961220

gerEGGe
จำนวนผู้เข้าระบบ