ปีงบประมาณ:
ร้อยละผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
   
The chart showing Series 1 series.
Grand Total
งบประมาณที่ได้รับ (บาท)ร้อยละการเบิกจ่ายตามงบ
Grand Total0.000.00%