รายชื่อเจ้าหนี้ร้านค้าและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีข้อมูลธนาคารในระบบ 3 มิติ เรียบร้อยแล้ว


โปรดระบุชื่อเจ้าหนี้ที่ต้องการค้นหา :

ลำดับที่ชื่อเจ้าหนี้หน่วยงาน/ร้านค้าเลขที่บัญชีชื่อบัญชีเจ้าหนี้หน่วยงาน/ร้านค้าชื่อธนาคารสาขาที่อยู่เบอร์ติดต่อ
1 บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด658-X-XXX9-6บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัดธ.เจพีมอร์แกน เชลกรุงเทพฯอาคาร ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 46 เลขที่ 323 ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
2 สมาคมกู้ภัยข่าวภาพ พิษณุโลก010-X-XXX0-1สมาคมกู้ภัยข่าวภาพ พิษณุโลกธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพิษณุโลกเลขที่ 171/37-28 ม.7 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
3 วิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปสมุนไพรทับยายเชียง020-X-XXX3-1วิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปสมุนไพรทับยายเชียงธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม เลขที่ 176 ม.2 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  
4 มูลนิธิประสาทบุญสถาน020-X-XXX1-6มูลนิธิประสาทบุญสถานธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพิษณุโลกเลขที่ 564/2 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
5 นางจริยา อ่ำทอง010-X-XXX8-1นางจริยา อ่ำทองธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบ้านกล้วยเลขที่ 263/1 หมู่ที่ 4 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 
6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตระกูล พรมรังกา กรุ๊ป020-X-XXX7-4ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตระกูล พรมรังกา กรุ๊ปธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพิษณุโลกเลขที่ 69/120 ม.10 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 
7 นายรังสัน อ่อนลมูล020-X-XXX0-6นายรังสัน อ่อนลมูลธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวชิรบารมีเลขที่ 8 ม.8 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร  
8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 555 ซัพพลาย020-X-XXX7-5ห้างหุ้นส่วนจำกัด 555 ซัพพลายธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพิษณุโลกเลขที่ 555/32 หมู่ที่ 7 ตำบล สมอแข อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000 
9 นายสามารถ กล่ำแสง016-X-XXX6-2นายสามารถ กล่ำแสงธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบ้านใหม่เลขที่ 24 ม.7 ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
10 นางนงลักษณ์ แสงอบ012-X-XXX8-5นางนงลักษณ์ แสงอบธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไกรกลาง5 ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 641700634988438
11 ร้าน บ้านสวนแพรฟาร์ม020-X-XXX2-6ร้าน บ้านสวนแพรฟาร์ม โดย นายซิมโอน ปัญญาธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเจดีย์แม่ครัวเลขที่ 253 ม.10 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  
12 นายบุญธรรม เล็กจิ๋ว016-X-XXX2-2นายบุญธรรม เล็กจิ๋วธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบ้านใหม่เลขที่ 48/5 ม.12 ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
13 ร้าน ขีดเขียน020-X-XXX4-0ร้าน ขีดเขียน โดนนาย อภิศักดิ์ หลักฐานธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบ้านใหม่เลขที่ 68 ม.6 ต.วังน้ำคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
14 นางสาวดลยา ปิ่นม่วง020-X-XXX8-3นางสาวดลยา ปิ่นม่วงธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสวรรคโลกเลขที่ 237/1 ม.8 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย  
15 นางสาวชลธิชา ช่างประดิษฐ์020-X-XXX7-5นางสาวชลธิชา ช่างประดิษฐ์ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเนินมะปรางเลขที่ 83 ม.13 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก  
12345678910...
จำนวนรายการทั้งหมดจากที่ค้นหา 13,742 รายการ